Hümik Asitle Zenginleştirilmiş Sıvı Solucan Gübresi 5 L

SIVI SOLUCAN GÜBRESİ
Hümik Asit İle Zenginleştirilmiş

Hiçbir katkı maddesi bulunmayan sadece katı solucan gübresinden elde edilmiş toprağın organik değerini arttıran ve içerisinde bitki hücre yenileme özelliği olan solem sıvısı bulunan organik bir sıvı gübredir. 

UYGULUMA

Tek uygulamada 200 litreye 1 litre sıvı gübre karıştırılarak arazide bölgeye nüfuz ettiği yere kadar uygulanması gerekmektedir. Arazinin geri kalan kısmında da aynı litre ve gramajla uygulama yapılması gerekmektedir.