SOLUCAN ÜRETİMİ

Solucan popülasyon – Üretimi

Yataklama ; Sistem kurulumu ( aşağıdan yukarıya doğru ) sıralaması :
karton,
solucan gübresi, 
solucan, 
mama


Mama ; Tam fermente olmalı , toprak rengi ve kokusuz olmalı.

Sistem ; 
Isı / 15 - 28 C
Nem / %60 - %90 ortalama
Ortam havalandırması ile oksijen sağlanmalı
Sistemin havalandırması gerekli
Ph değeri / 6,5 -7,5 değeri
Sistem Koruma / Dış etkenlerden koruma

Not :

* Mermer tozu, demir tozu verilmesinin bilimsel açıklaması yoktur. Tarım kireci (çok az miktarda yüzeye serpiştirilecek) veya bahçe toprağı verilebilir.
* Bahçe toprağı neden gerekli : Sindirim sistemine yardımcı olur.
* En iyisi Ph ölçer sistemi gözlemlemektir. Ph bozuksa ve aşırı nemde potworm yoğun olur.
Karton; hem yalıtım, hem mama, hem organik madde, hem Ph düzenleyicidir.

Protein Zehirlenmesi

Bunun için sisteme acil karbon (karton – ince talaş) karıştırılması ve sistemin havalandırılması gereklidir.

Solucan üretimi 2 ana başlığı ayrılır.

Bunlardan birincisi Popülasyon denilen solucan sayısının artırılması hedeflerken, 
ikincisi olan Vermikompostlama ise gübre üretme hedefiyle hareket eder.

Solucanların bulundukları şartlar eğer üreme koşullarını sağlayabilmiş ise üremeye geçiyorlar eğer sağlayamıyorsa gübrelemeye devam ediyorlar fakat üreme yavaşlıyor.

Dolayısıyla ilk hedefiniz solucan sayısını artırmak ise tamamen ona odaklanmalı ve uygun koşulları sağlamaya çalışmalısınız.
Aksi halde ne kadar zaman geçerse geçsin üreme gerçekleşmeyeceği için solucan sayınız sürekli aynı kalacak hatta eksilecekler ve istenilen 
nüfus yoğunluğuna bir türlü ulaşamıyor olacaksınız.

Baskın cinsiyetli olan solucanlar yetişkin hale geldiklerinde ki bu süre yumurtadan çıktıktan itibaren yaklaşık 42 gündür, haftada ortalama 3 - 4 kokan bırakabilirler. 

Bıraktıkları kokanlar içerisinde her ne kadar 20 civarında solucan yumurtası olsa da bunlardan sadece bir kaç tanesi 3 haftalık kuluçka dönemi sonucunda dünyaya gelirler.
Yani basit bir hesaplamayla 1 solucan 2 aylık dönem içerisinde ortalama 32 kokan meydana getirecek, bu kokanlardan en az 1 adet canlı solucan dünyaya geldiğinde dahi 1 solucanınız 2 ay sonunda 2 olacaktır.
Peki bir çok üretici bu rakama ulaşamamaktadır. Verilen bilginin yanlışlığını savunurlar. Şunları yerine getirdiğiniz takdirde sonuç alacağınızı göreceksiniz :

1- Doğru Isı ( 15 - 28 C sıcaklık)
2- Doğru Nem (%60 - %90 arası)
3- Doğru Ph (7)
4- Doğru Rasyon ( %80 büyükbaş hayvan gübresi + %20 organik atık )
5- Doğru Sayı ( Metrekareye 7000-8000 adet )

Bu şartları sağlayabildiğiniz takdirde yılın her mevsiminde en az 2 katı olacak şekilde solucan sayınız hızla artacaktır.

Not : Mama olarak makul miktarda kahve posası verilmesinin solucanları üremeye teşvik ettiği gözlenmiştir.

Daha fazla bilgi ve sipariş için tıklayınız ...