Hedef Yüksek Besin Değeri İçin Zengin İçerikli Doğal Ürünler İle Gübre Üretimi

HEDEF YÜKSEK BESİN DEĞERİ İÇİN ZENGİN İÇERİKLİ DOĞAL ÜRÜNLER İLE GÜBRE ÜRETİMİ...

Organik Madde artışı önceden fikse edilmiş KİMYASALI çözer, çalıştırır, toprak çalışır.

SOLUCAN GÜBRESİ Organik Maddeye çalışır. (İstenmeyen unsur olsa da) atılan üre - sodyum nitrat - amonyum nitrat NPK ' ya çalışır.

Herkes kendi işini yapar.

SIVI GÜBRE İÇİN EN ETKİLİ KULLANIM

Tek yıllık bitki ----- YAPRAKTAN

Çok ömürlü bitki ----- TOPRAKTAN ve YAPRAKTAN

BERABER TARIM 2020 Okunma Sayısı : 185         13 Haziran 2020